CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN NHÀ MÁY

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Totam dolorem sed nobis ipsum. Voluptatibus totam rerum, ipsam nemo eaque assumenda ad. Libero architecto dicta non sequi ad, deserunt quae cupiditate? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Totam dolorem sed nobis ipsum. Voluptatibus totam rerum, ipsam nemo eaque assumenda ad. Libero architecto dicta non sequi ad, deserunt quae cupiditate? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Totam dolorem sed nobis ipsum. Voluptatibus totam rerum, ipsam nemo eaque assumenda ad. Libero architecto dicta non sequi ad, deserunt quae cupiditate? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Totam dolorem sed nobis ipsum. Voluptatibus totam rerum, ipsam nemo eaque assumenda ad. Libero architecto dicta non sequi ad, deserunt quae cupiditate? Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Totam dolorem sed nobis ipsum. Voluptatibus totam rerum, ipsam nemo eaque assumenda ad. Libero architecto dicta non sequi ad, deserunt quae cupiditate?

Thời gian diễn ra chương trình tham quan nhà máy

Thứ Sáu hằng tuần

Buổi sáng: 8:30 - 10:30

Buổi chiều: 14:00 - 16:00

BÀI CẢM NHẬN

visit

Phạm Vũ Anh 2

Đại học kinh tế quốc dân

Khoa Quản trị Kinh doanh

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Totam dolorem sed nobis ipsum. Voluptatibus totam rerum, ipsam nemo eaque assumenda...

26/10/2021

Xem cảm nhận >
visit

Phạm Vũ Anh

Đại học kinh tế quốc dân

Khoa Quản trị Kinh doanh

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Totam dolorem sed nobis ipsum. Voluptatibus totam rerum, ipsam nemo eaque assumenda...

26/10/2021

Xem cảm nhận >
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ms. Nguyễn Thị Thu Hà - Phòng truyền thông - Ban truyền thông, Marketing và Trách nhiệm xã hội

Di động: 0382338836

Di động: 0382338836

Di động: 0382338836

Di động: 0382338836