TƯ VẤN BẢO HIỂM


 

 

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG

 

 

 


 

MỨC CHẾ TÀI THƯỜNG ÁP DỤNG

 


 

HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

 

Chủ xe, người yêu cầu bồi thường phối hợp cung cấp cho công ty Bảo hiểm các chứng từ sau:

1. Thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường của Chủ xe cơ giới

2.Tai nạn liên quan đến bên thứ 3

3.Tai nạn do tự đâm va vào vật khác hoặc vật thể khác va vào

4.Mất cắp bộ phận, mất cắp, mất cướp toàn bộ xe

5.Hỗ trợ chi phí thuê xe

 

 


 

CÁC ĐỐI TÁC BẢO HIỂM

 

 

Tư vấn: