Để kiểm tra xe bạn có thuộc các chương trình kiểm tra và triệu hồi hay không, vui lòng điền các thông tin sau

Nhập số VIN

?

Nhập số Khung

?

Số khung (Frame No.) là số nhận dạng xe, là dấu hiệu nhận biết hợp pháp cho xe của bạn.

Quy định sử dụng số khung làm số nhận dạng xe được thực hiện trước khi quy định chung sử dụng số VIN làm số nhận dạng có hiệu lực.

Đối với các mẫu xe do Toyota Việt Nam sản xuất, số khung đầy đủ có kết cấu dạng [Model xe] [Số khung]. Ví dụ: GSV40-6000001.

Số khung có thể được dập ở các vị trí như minh họa vị trí dập số VIN cho các xe tại thị trường Việt Nam như trên đây.

Với các mẫu xe khác nhau, tùy theo thị trường, vị trí dập số khung có thể khác nhau. Vui lòng xem chi tiết trong Sổ hướng dẫn sử dụng xe

để biết rõ

Số khung (Frame No.) là số nhận dạng xe, là dấu hiệu nhận biết hợp pháp cho xe của bạn.

Quy định sử dụng số khung làm số nhận dạng xe được thực hiện trước khi quy định chung sử dụng số VIN làm số nhận dạng có hiệu lực.

Đối với các mẫu xe do Toyota Việt Nam sản xuất, số khung đầy đủ có kết cấu dạng [Model xe] [Số khung]. Ví dụ: GSV40-6000001.

Số khung có thể được dập ở các vị trí như minh họa vị trí dập số VIN cho các xe tại thị trường Việt Nam như trên đây.

Với các mẫu xe khác nhau, tùy theo thị trường, vị trí dập số khung có thể khác nhau. Vui lòng xem chi tiết trong Sổ hướng dẫn sử dụng xe

để biết rõ