Quỹ Toyota Việt Nam

Nhằm góp phần xây dựng, phát triển bền vững và kiến tạo một tương lai tươi đẹp cho đất nước Việt Nam, Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã và đang tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa có quy mô rộng khắp trong các lĩnh vực:Bảo vệ môi trường

Công ty ô tô Toyota Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực để trở thành một “doanh nghiệp xanh” thông...


Y tế

Bên cạnh việc chú trọng phát triển và nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên, Công ty ô...


Hoạt động khác

Bên cạnh việc chú trọng phát triển và nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên, Công ty ô...


Giáo dục và phát triển nguồn lực

Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã đầu tư và luôn chú trọng vào các hoạt động giáo dục,...


An toàn giao thông

Với ước mong được chung tay cùng xã hội đặt nền móng và xây dựng cho một tương lai an...