Đóng góp xã hội

Nhằm góp phần xây dựng, phát triển bền vững và kiến tạo một tương lai tươi đẹp cho đất nước Việt Nam, Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã và đang tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa có quy mô rộng khắp trong các lĩnh vực:Phát triển nguồn nhân lực

Bên cạnh việc chú trọng phát triển và nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên, Công ty ô...


Văn hoá & xã hội

Công ty ô tô Toyota Việt Nam không chỉ hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho sự phát...


Bảo vệ môi trường

Công ty ô tô Toyota Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực để trở thành một “doanh nghiệp xanh” thông...


An toàn giao thông

Với ước mong được chung tay cùng xã hội đặt nền móng và xây dựng cho một tương lai an...


Cùng em học an toàn giao thông

Hướng tới mục tiêu chính là nâng cao ý thức về an toàn giao thông (ATGT) & kỹ năng giao...

xem thêm

Cùng em bảo vệ môi trường

Hướng tới mục tiêu chính là nâng cao ý thức về an toàn giao thông (ATGT) & kỹ năng giao...

xem thêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN