Ngoài việc tập trung vào việc phát triển và nâng cao trình độ của đội ngũ nhân viên, Công ty Toyota Okayama Đà Nẵng đã và đang thực hiện một loạt các hoạt động hỗ trợ giáo dục, đào tạo, và phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu của chúng tôi là đóng góp vào việc hình thành và xây dựng một thế hệ trẻ đầy tài năng và đam mê, sẵn sàng tích cực đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam. Chúng tôi cam kết hỗ trợ sự nghiệp giáo dục và phát triển của các thế hệ trẻ, nhằm xây dựng tương lai tươi sáng cho quốc gia.

Phát triển nguồn nhân lực


Khám Phá Sự Kiện