Bên cạnh việc chú trọng phát triển và nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên, Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã và đang thực hiện rất nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhằm góp phần hình thành và xây dựng một thế hệ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, tích cực mang sức mình đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam

Hoạt động khác


Khám Phá Sự Kiện