Tuyển dụng

Tất cả nhân viên Toyota Okayama Đà Nẵng luôn nỗ lực hết mình để mang lại thành công cho công ty. Chúng tôi tuyển dụng những nhân viên tài năng, những người mong muốn đóng góp cho hoạt động kinh doanh của công ty và cho xã hội Việt Nam. Hãy khám phá trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các cơ hội việc làm, cũng như cách thức làm thế nào để bạn trở thành một phần của một đội ngũ toàn cầu đã tạo ra sự khác biệt cho hàng triệu người.

99%

Nhân viên Toyota Okayama Đà Nẵng là người lao động Việt Nam

24/7

Là thời gian tất cả công nhân viên đều được hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động

18-28

Là độ tuổi tuyển dụng lao động tại Toyota Okayama Đà Nẵng

Lựa chọn nghề nghiệp

Xem thêm

Môi trường làm việc

Xem thêm

Ứng tuyển

Xem thêm

Đơn ứng tuyển online

Xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Vui lòng cập nhật thông tin tuyển dụng mới nhất tại Fanpage Toyota Okayama Đà Nẵng - TODN