Ứng tuyển

Là một công ty hàng đầu, chúng tôi muốn đóng góp cho nền công nghiệp ô tô Việt Nam, cho xã hội Việt Nam và trở thành công ty được yêu thích nhất tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi muốn tuyển dụng và phát triển những cá nhân tài năng, có thể đóng vai trò chủ chốt trong công ty với tinh thần trách nhiệm cao.
Thông điệp từ trưởng phòng nhân sự
Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu sắc, Việt Nam đang phấn đấu vì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để cạnh tranh trên thị trường quốc tế, chúng ta cần phải theo kịp các quốc gia trong khu vực ASEAN nơi mà việc cơ giới hóa đã mở đường và giúp ích cho sự phát triển các ngành công nghiệp của quốc gia họ.
Là một công ty hàng đầu, chúng tôi muốn đóng góp cho nền công nghiệp ô tô Việt Nam, cho xã hội Việt Nam và trở thành công ty được yêu thích nhất tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi muốn tuyển dụng và phát triển những cá nhân tài năng, có thể đóng vai trò chủ chốt trong công ty với tinh thần trách nhiệm cao.
Nếu bạn là người chúng tôi tìm kiếm, hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi có thể mang đến cho bạn một môi trường làm việc tuyệt vời để bạn phát triển và giúp bạn trở thành một nhân viên chuyên nghiệp.

Ứng viên lý tưởng

Hình ảnh cá nhân

Sẵn sàng thử thách với các mục tiêu cao hoặc với nhiệm vụ mới mẻ, có tư duy mở và tinh thần làm việc tập thể

Sẵn sàng gắn bó lâu dài với TMV và xác định đóng góp cho sự phát triển của TMV và xã hội Việt Nam.

Không dễ dàng từ bỏ và dũng cảm đối mặt với khó khăn.

Phẩm chất cá nhân

Tốt nghiệp Đại học

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản