leader ship

THÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

"Đem lại những gì tốt nhất cho khách hàng" chính là triết lý mà Toyota Okayama Đà Nẵng luôn theo đuổi kể từ ngày đầu thành lập. Với quyết tâm nâng cao chất lương và liên tục đổi mới, chúng tôi coi đó là giá trị cốt lõi cho sự phát triển của Công ty cũng như đóng góp cho đất nước. TODN mong muốn trở thành thương hiệu đáng tin cậy và mọi hoạt động của chúng tôi đều mong muốn nhận được sự hài lòng của khách hàng. Nhờ vào sự ủng hộ của Quý Khách hàng, Toyota nói chung và TODN nói riêng luôn giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp, và không ngừng lớn mạnh về năng lực sản xuất, doanh số bán hàng và dịch vụ. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Quý Khách hàng và đối tác vì đã góp phần vào sự thành công của Toyota Okayama Đà Nẵng.

 

Mục tiêu trên hết của chúng tôi là đem lại sự vui vẻ cho tất cả mọi người, vì vậy chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để tạo dựng nền tảng vững nhất cho công ty, góp phần vào sự phát triển của đất nước

 

THÔNG ĐIỆP BAN LÃNH ĐẠO

leader ship

"Đem lại những gì tốt nhất cho khách hàng" chính là triết lý mà Toyota Okayama Đà Nẵng luôn theo đuổi kể từ ngày đầu thành lập. Với quyết tâm nâng cao chất lương và liên tục đổi mới, chúng tôi coi đó là giá trị cốt lõi cho sự phát triển của Công ty cũng như đóng góp cho đất nước. TODN mong muốn trở thành thương hiệu đáng tin cậy và mọi hoạt động của chúng tôi đều mong muốn nhận được sự hài lòng của khách hàng. Nhờ vào sự ủng hộ của Quý Khách hàng, Toyota nói chung và TODN nói riêng luôn giữ vững vị trí dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp, và không ngừng lớn mạnh về năng lực sản xuất, doanh số bán hàng và dịch vụ. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Quý Khách hàng và đối tác vì đã góp phần vào sự thành công của Toyota Okayama Đà Nẵng.

 

Mục tiêu trên hết của chúng tôi là đem lại sự vui vẻ cho tất cả mọi người, vì vậy chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để tạo dựng nền tảng vững nhất cho công ty, góp phần vào sự phát triển của đất nước