Trách nhiệm xã hội
15/11/2021

Với nền tảng là sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người, TMV luôn tạo ra một môi trường làm việc thân thiết như gia đình mà ở đó, tất cả nhân viên đều cảm thấy được chào đón, an toàn, được lắng nghe, và mọi người đều có thể đóng góp cho những mục tiêu có ý nghĩa.

Bên cạnh chế độ lương cạnh tranh, thưởng dựa trên kết quả công việc, TMV mang đến những chế độ đãi ngộ khác dành cho nhân viên như xe đưa đón hàng ngày tới nơi làm việc (Hà Nội Vĩnh Phúc và trong tỉnh Vĩnh Phúc), hỗ trợ bữa ăn miễn phí, hỗ trợ phí nghỉ lễ, khám sức khỏe, thưởng cải tiến