Xây dựng hệ thống nước sạch đến trường
31/10/2021
Hướng tới mục tiêu chính là nâng cao ý thức về an toàn giao thông (ATGT) & kỹ năng giao thông an toàn cho học sinh tiểu học trên cả nước, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thực hiện chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông