Chủ tịch danh dự Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản Shoichiro Toyoda qua đời
15/02/2023
Thông tin khác

Chúng tôi vô cùng thương tiếc thông báo về sự ra đi của Chủ tịch danh dự Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản Shoichiro Toyoda.

#Image1

Chủ tịch Shoichiro là người có cống hiến to lớn cho Toyota nói chung và Toyota khu vực Châu Á nói riêng. Với tầm nhìn tuyệt vời, nhiệt huyết sáng tạo và đam mê cống hiến, ông đã để lại cho chúng ta những di sản và đóng góp vô giá.

Đây là một mất mát to lớn đối với đại gia đình Toyota, bởi ông đại diện cho niềm đam mê và tinh thần của một nhà lãnh đạo Toyota vĩ đại.

Chúng tôi cầu chúc sự bình an tới gia đình ông trong thời điểm khó khăn này.

https://global.toyota/en/newsroom/corporate/38849107.html

TOYOTA OKAYAMA ĐÀ NẴNG