WIGO G

Mượt mà, Lướt êm phố thị

Xem thông số | So sánh xe

Kích thước

N/A

Động cơ

N/A

Hộp số

Biến thiên vô cấp kép

Hệ thống treo

Độc lập Mc Pherson/ Dầm xoắn

Giá từ

405,000,000 VNĐ