Toyota

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2021

Báo cáo phát triển bền vững 2021 của Toyota Việt Nam nêu chi tiết kết quả hoạt động trong 2 năm từ 1/1/2019 đến 31/12/2020.

Thông điệp lãnh đạo

Lời đầu tiên, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự ủng hộ, tin yêu của Quý khách hàng, sự hợp tác và hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, các đối tác kinh doanh, các cơ quan thông tấn báo chí và người dân Việt Nam nói chung đã dành cho Công ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng (TODN) trong suốt hơn thời gian qua..

Chính thức hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam từ năm 2020, TODN đã nỗ lực không ngừng để trở thành công ty dẫn đầu trên thị trường với doanh số bán cộng dồn đạt 3200 xe và đón tiếp lên đến hàng chục ngàn lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng. 

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi luôn nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của đất nước cũng như sự thịnh vượng của người dân Việt Nam nói chung và người dân Đà Nẵng nói riêng. Trên thực tế, có nhiều hoạt động ý nghĩa đã và đang được triển khai cùng với sự hỗ trợ và hợp tác của các cơ quan Chính phủ, các tổ chức cũng như người dân địa phương. 

Hiroyuki Ueda

Lời đầu tiên, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự ủng hộ, tin yêu của Quý khách hàng, sự hợp tác và hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, các đối tác kinh doanh, các cơ quan thông tấn báo chí và người dân Việt Nam nói chung đã dành cho Công ty TNHH Toyota Okayama Đà Nẵng (TODN) trong suốt hơn thời gian qua..

Chính thức hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam từ năm 2020, TODN đã nỗ lực không ngừng để trở thành công ty dẫn đầu trên thị trường với doanh số bán cộng dồn đạt 3200 xe và đón tiếp lên đến hàng chục ngàn lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng. 

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi luôn nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của đất nước cũng như sự thịnh vượng của người dân Việt Nam nói chung và người dân Đà Nẵng nói riêng. Trên thực tế, có nhiều hoạt động ý nghĩa đã và đang được triển khai cùng với sự hỗ trợ và hợp tác của các cơ quan Chính phủ, các tổ chức cũng như người dân địa phương. 

Kết quả hoạt động năm 2020

Sustainability at Toyota

Sustainability has been a part of Toyota’s guiding principles since its foundation. Our approach to sustainability is grounded in the Toyota Way of continuous improvement and respect for people. Our governance of sustainability is led by the Board and by an executive-level Sustainability and Environment Committee. Our sustainability reporting is based on an annual assessment of our material topics, which considers a range of stakeholders and impacts throughout our value chain.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Nhà máy của TMV được đánh giá là một trong những nhà máy Toyota có chất lượng xuất xưởng xe tốt nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhờ việc áp dụng những tinh hoa của Hệ thống sản xuất Toyota (TPS), tinh thần Kaizen (Liên tục cải tiến) vào hoạt động sản xuất và đặc biệt là kỹ năng tay nghề cao của công nhân viên.

Xem Thêm

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Kể từ khi thành lập tại Việt Nam vào năm 1995, TMV luôn chú trọng triển khai các hoạt động nhằm thúc đẩy và nâng cao ý thức an toàn, sức khoẻ, bảo vệ môi trường bằng việc triển khai, thực hiện hệ thống quản lý chính sách sức khoẻ, an toàn và môi trường (HSE), liên tục cải tiến các hoạt động nhằm ngăn ngừa chấn thương, bệnh nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường.

Xem Thêm

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Với nền tảng là sự tôn trọng dành cho tất cả mọi người, TMV luôn tạo ra một môi trường làm việc thân thiết như gia đình mà ở đó, tất cả nhân viên đều cảm thấy được chào đón, an toàn, được lắng nghe, và mọi người đều có thể đóng góp cho những mục tiêu có ý nghĩa.

Bên cạnh chế độ lương cạnh tranh, thưởng dựa trên kết quả công việc, TMV mang đến những chế độ đãi ngộ khác dành cho nhân viên như xe đưa đón hàng ngày tới nơi làm việc (Hà Nội Vĩnh Phúc và trong tỉnh Vĩnh Phúc), hỗ trợ bữa ăn miễn phí, hỗ trợ phí nghỉ lễ, khám sức khỏe, thưởng cải tiến

Xem Thêm