ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM QUAN NHÀ MÁY

THÔNG TIN VỀ KHÁCH THAM QUAN

MỤC ĐÍCH CHUYẾN THĂM

Chú ý: Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, vui lòng không đi dép lê, mặc quần ngố, sooc, váy ngắn, giày cao gót khi đi thăm quan nhà máy