TƯ VẤN BẢO HIỂM


 

BẢO HIỂM TOYOTA - VẬT CHẤT XE

 

 


 

BẢO HIỂM TOYOTA - TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ

 

(*)Một số phạm vi bảo hiểm có mức khấu trừ hoặc lưu ý riêng, xin vui lòng xem kỹ chi tiết sản phẩm tại Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới và Giấy chứng nhận bảo hiểm Toyota.

Trong mọi trường hợp giảm/thưởng/chiết khấu, phí bảo hiểm không được phép thấp hơn phí tối thiểu của Bộ Tài Chính.

 

Tư vấn: