Tầm nhìn Toyota toàn cầu

Toyota sẽ dẫn đầu tương lai của chuyển động, nâng tầm cuộc sống trên toàn thế giới với những cách thức di chuyển an toàn và đáng tin cậy nhất.

Chúng tôi sẽ đạt được những mục tiêu đầy thách thức của mình bằng cách quy tụ tài năng và đam mê của những con người tin tưởng rằng sẽ luôn có cách tốt hơn.


 

Tiên phong

Toyota sẽ là người dẫn bước tiên phong. Chúng tôi sẽ nắm bắt mọi cơ hội và đầutư cho tương lai.

Tương lai của chuyển động

Phát triển những mẫu xe mới và theo đuổi những cách thức mới để kết nối côngnghệ với con người

Tương lai của chuyển động

Thông qua ý tưởng Monozukuri, tạo công ăn việc làm, phát triển con người và đóng góp cho xã hội.

Cách thức di chuyển an toàn và đáng tin cậy cho con người

An toàn cho nhân viên và hàng là ưu tiên hàng đầu.

Cam kết chất lượng

Không ngừng nâng cao tiêu chuẩn của mình về độ tin cậy và mức độ hài lòng của khách hàng.

Cải tiến không ngừng

Không ngừng theo đuổi việc tạo ra những chiếc xe tốt hơn, tự làm mới chính mình, giới thiệu những công nghệ mới và luôn đi trước thời đại
Gìn giữ hành tinh trái đất 

Cân nhắc đến vấn đề của trái đất trong mọi việc làm, nghiên cứu và phát triển các hệ thống, giải pháp thân thiện với môi trường.

Vượt qua mọi sự mong đợi

Dự đoán nhu cầu của khách hàng, mang đến những sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng cần và vượt qua mọi sự mong đợi của khách hàng.

Nụ cười khách hàng

Không ngừng nâng cao tiêu chuẩn của mình về độ tin cậy và mức độ hài lòng của khách hàng.

Những mục tiêu đầy thách thức

Luôn đặt ra những mục tiêu đầy thách thức và cùng nhau nỗ lực để đạt được.

Quy tụ tài năng và đam mê của con người

Sức mạnh của Toyota đến từ kỹ năng sự đa dạng của các thành viên và đối tác kinh doanh, từ cách giải quyết vấn đề và đưa ra những ý tưởng mới.

Luôn có cách thức tốt hơn nữa

Tinh thần Kaizen (cải tiến) luôn phát huy và thách thức tìm ra cách tốt hơn trong mọi việc chúng tôi làm, trong mỗi ngày qua đi.