Triết lý Toyota

Tinh thần sáng lập Toyota và các bước trong quá trình chuyển đổi thành một công ty di động (Mobility)


 

SỨ MỆNH

Tạo ra hạnh phúc cho tất cả

Đặt hạnh phúc của người khác làm ưu tiên hàng đầu

Tạo ra sản phẩm tốt hơn với giá cả phải chăng hơn

Trân trọng từng giây và từng đồng

Nỗ lực và cống hiến tất cả sự khéo léo của mình

Luôn hướng về phía trước, không lùi bước

Tin tưởng điều không thể là có thể

 


 

TẦM NHÌN

Tự do di chuyển cho mọi người

Trong một thế giới đa dạng và nhiều biến động, Toyota nỗ lực nâng cao chất lượng và sự đa dạng của các dịch vụ di chuyển. Chúng ta mong muốn tạo ra những khả năng mới cho con người và tạo dựng mối quan hệ bền vững với hành tinh của chúng ta.

 


 

GIÁ TRỊ

Phần mềm

Áp dụng trí tưởng tượng để cải thiện xã hội thông qua triết lý thiết kế ưu tiên con người trên hết. Thực hành Genchi Genbutsu để hiểu bản chất các hoạt động

Phần cứng

Tạo ra một nền tảng vật lý cho phép di chuyển mọi người và mọi vật. Một hệ thống linh hoạt thay đổi bằng phần mềm

Quan hệ đối tác

Mở rộng khả năng của chúng ta bằng cách hợp nhất sức mạnh của cá đối tác, cộng đồng, khách hàng và nhân viên để tạo ra Mobility và hạnh phúc cho tất cả